MUVIM Mascarae

Impresión y expresión

Aislamiento

Arte

Exposión

Mascarae_web01

Multitud aislada.

Intervención de mascarilla para la exposición Mascarare de MUVIM. Arte preventivo en tiempo de pandemia.

Isolated crowd.

Mask intervention for the MUVIM Mascarare exhibition. Preventive art in times of the pandemic.

mascarare.muvim.es

Mascarae

© Lucía Meseguer

Back to top Arrow